O nama

CUBUS d.o.o. je osnovao Franjo Fištrek 01.07.1990. godine sa osnovnom djelatnošću u području graditeljstva – arhitektonsko projektiranje, inženjering i konzalting te nadzor građenja.

Od osnutka se uz osnovnu djelatnost proširio opseg usluga koje nudimo i za koje poduzeće posjeduje odgovarajuće certifikate i ovlaštenja:

  • ovlaštenje komore ahitekata te ovlaštenje komore inženjera građevinarstva
  • ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom; energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom te provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko – građevinski dio
  • ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara
  • Rješenje Uprave za zaštitu kulturne baštine kojim tvrtka CUBUS d.o.o. dobiva dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
  • ITC (Infrared training center) Level 1 Thermographer certifikat; međunarodni certifikat

NAŠ TIM

Naš tim se trenutno sastoji od 2 ovlaštena arhitekta, 2 arhitekta, 1 ovlaštenog inženjera građevinarstva i 3 projektanta inženjera građevinarstva:

Valentina Fištrek

dipl. ing. arh.

Direktor, Ovlaštena arhitektica
valentina@cubus.hr
091/3693-263

Karlo Fištrek

dipl. ing. arh.

Projektant, Ovlašteni arhitekt
karlo@cubus.hr
091/7929-252

Kristijan Mojzeš

mag. ing. aedif.

Projektant, Ovlašteni inženjer građevinarstva
kristijan@cubus.hr
042/210-608

Dorotea Lovrenčić

mag. ing. aedif.

projektant pripravnik
dorotea@cubus.hr