Energetsko certificiranje zgrada

Energetski certifikat zgrade izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama. Energetskim certifikatom se predočuju energetska svojstva zgrade.
Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat
Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:

  • prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
  • kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
  • energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
  • u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Mi vršimo usluge:

Izrade energetskog certifikata za stambene, poslovne i javne zgrade.

Izrade Projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu.

Provođenje energetskih pregleda zgrada te izrada izvještaja i prijedloga ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Izrade projekata te savjetovanja vezanih uz energetsku obnovu zgrada.