Arhitektonsko projektiranje

Izrađujemo sve faze projektne dokumentacije za sve tipove zgrada:

  • idejno rješenje zgrade
  • idejni projekt
  • glavni projekt – arhitektonski projekt, konstrukterski projekt, projekt strojarskih instalacija, hidroinstalacija te elektrotehničkih instalacija
  • troškovnik
  • elaborat zaštite od požara
  • elaborat zaštite na radu
  • projekt zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu
  • projekt uređenja okoliša
  • izvedbeni projekt
  • design interijera