Cubus i EU fondovi

Naziv projekta: Jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti poduzeća CUBUS d.o.o. kroz ulaganje u IKT

Cilj projekta: Poboljšati razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranom tržištu

Oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0316

Ukupna vrijednost projekta: 351.098,10 kuna

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 182.571,01 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 15.07.2020. do 15.06.2021.

Kratki opis i rezultati projekta: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ referentne oznake KK.03.2.1.19. Projektnim prijedlog predviđa se ulaganje u IKT opremu kojom će poduzeće Cubus d.o.o. tehnološki značajno unaprijediti, ubrzati i optimizirati poslovne procese što će rezultirati integriranjem poslovnih funkcija, učinkovitijom organizacijom tijeka rada, poboljšanjem interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanjem tržišnog položaja poduzeća.

Rezultati projekta su: Ojačana tržišna pozicija, konkurentnost i učinkovitost poslovanja poduzeća Cubus d.o.o.

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi : www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom program Konkurentnost i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Cubus d.o.o.