Povijest tvrtke

CUBUS d.o.o. je poduzeće osnovano 01.07.1990. godine sa osnovnom djelatnošću u području graditeljstva – arhitektonsko projektiranje, inženjering i konzalting te nadzor građenja.

Osnivač poduzeća Franjo Fištrek u početku je bio jedini zaposlenik, a s godinama je broj zaposlenih varirao (1-4), te danas tvrtka ima ukupno 8 zaposlenih.

Od osnutka se uz osnovnu djelatnost proširio opseg usluga koje nudimo i za koje poduzeće posjeduje odgovarajuće certifikate i ovlaštenja:

- ovlaštenje komore ahitekata te ovlaštenje komore inženjera građevinarstva

- ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom; energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom te provođenje energetskih pregleda zgrada sa soženim tehničkim sustavom i ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko – građevinski dio

- ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara

- Rješenje Uprave za zaštitu kulturne baštine kojim tvrtka CUBUS d.o.o. dobiva dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru

- ITC (Infrared training center) Level 1 Thermographer certifikat; međunarodni certifikat