Povijest tvrtke

franjo (2)

CUBUS d.o.o. je osnovao Franjo Fištrek 01.07.1990. godine sa osnovnom djelatnošću u području graditeljstva – arhitektonsko projektiranje, inženjering i konzalting te nadzor građenja.

Od osnutka se uz osnovnu djelatnost proširio opseg usluga koje nudimo i za koje poduzeće posjeduje odgovarajuće certifikate i ovlaštenja:

  • ovlaštenje komore ahitekata te ovlaštenje komore inženjera građevinarstva
  • ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom; energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom te provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko – građevinski dio
  • ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara
  • Rješenje Uprave za zaštitu kulturne baštine kojim tvrtka CUBUS d.o.o. dobiva dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
  • ITC (Infrared training center) Level 1 Thermographer certifikat; međunarodni certifikat