Naš tim

Naš tim se trenutno sastoji od 2 ovlaštena arhitekta te 5 projektanta:

 

 • Valentina Fištrek, dipl. ing. arh.

  Direktor, Ovlaštena arhitektica

  valentina@cubus.hr - 091/3693-263
 • Karlo Fištrek, dipl. ing. arh.

  Projektant, Ovlašteni arhitekt

  karlo@cubus.hr - 091/7929-252
 • Duje Kovačević, mag. ing. arh.

  Projektant , Ovlašteni arhitekt

  duje@cubus.hr - 042/200-605
 • Kristijan Mojzeš mag. ing. aedif.

  Projektant, Ovlašteni inženjer građevinarstva

  kristijan@cubus.hr - 042/210-608
 • Zdravko Štuljan, mag. ing. arh.

  Projektant

  zdravko@cubus.hr - 042/200-605
 • Filip Novoselec

  Projektant pripravnik

  filip@cubus.hr - 042/210-608